Интернет сопровождение газеты “Частный Сектор”

Продавцы

Дўконга ишчи оламан (йигит 20-25 ёш бўлиши керак). Аёл-кизлар учун курткалар ва плащлар сотишга. Чаққон-энчил бўлиши шарт. 17.00 дан кейин тел. қилинглар. (+99894) 604-25-00